od poniedziałku do piątku 8.00 - 18.00
ul. Topolowa 2, 07-437 Łyse
Fundacja "Mały Kurpik"
-
-
Członek OPP Mały Kurpik
Andrzej Balcerzak
Kierownik OPP Mały Kurpik
Sylwia Ruszczyk
`
Fundacja "Mały Kurpik"
     Występujemy do Państwa jako przedstawiciele fundacji pod nazwą „Mały Kurpik”, która jest zlokalizowana w Łysych przy ulicy Topolowej 2, funkcjonującej jak OPP nr 88 w ramach Fundacji SEDEKA.

     Naszym zadaniem jest niesienie pomocy chorym dzieciom z terenów kurpiowszczyzny w zakresie rehabilitacji, zakupu leków, środków higieny, sprzętu medycznego, opłacenie konsultacji medycznych, refundacji dojazdu i inne specjalne potrzeby. Współpracujemy ściśle z Centrum Medycznym w Łysych w skład którego wchodzi firma  ALMED A. Balcerzak L. Wysocki  sp. J. która dysponuje bardzo dobrze wyposażonym gabinetem rehabilitacyjnym. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 12 dzieci w zróżnicowanym wieku. Są to dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, z wodogłowiem, po przebytym zapaleniu opon mózgowych,  z wadami wrodzonymi.

     Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem wielu osób oraz instytucji, które popierają nasze cele i starają się bezinteresownie nas wspierać. Dzięki darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na lepszą, łatwiejszą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.

     Dlatego też, bardzo prosimy Państwa o rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego lub przekazanie 1% podatku w celu realizacji  powyższego przedsięwzięcia. Ewentualne środki finansowe proszę o wpłacanie na konto:

Fundacja SEDEKA
Ul. Grzybowska 4 lok. 211, 00-131 Warszawa
Nr konta 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036
Z dopiskiem 10088 Grupa OPP Mał Kurpik

Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Centrum Medyczne w Łysych