Fundacja „Mały Kurpik”

          Występujemy  do  Państwa   jako  przedstawiciel e   fundacji    pod  nazwą  „Mały  Kurpik”  która  jest  zlokalizowana  w  Łysych  przy  ulicy  Topolowej  2,  funkcjonującej   jako  OPP  nr  88  w  ramach   Fundacji   SEDEKA.   Naszym   zadaniem   jest   niesienie  pomocy    chorym  dzieciom  z  terenów  kurpiowszczyzny  w  zakresie  rehabilitacji,  zakupu  leków ,  środków  higieny ,  opłacenie  konsultacji  medycznych  i  refundacja  dojazdu.  Współpracujemy  ściśle  z  Centrum  Medycznym  w  Łysych   w  skład  którego  wchodzi  firma  ALMED  A Balcerzak   L  Wysocki     sp. J.  która   dysponuje  bardzo  dobrze  wyposażonym  gabinetem  rehabilitacyjnym,   nie  otrzymała  jednak  kontraktu  z  NFZ  na  2013  r.  Obecnie  pod  naszą  opieką  znajduje  się  12  dzieci  w  wieku  od  1-5  lat .  Są  to  dzieci  po  dziecięcym  porażeniu  mózgowym, z  wodogłowiem,  po  przebytym  zapaleniu  opon  mózgowych   itp.  w  znacznym  stopniu  upośledzone  ruchowo  a  często  i  intelektualnie.  Rodziców  tych  dzieci  nie  stać  na  codzienny dojazd  na  rehabilitację  do  Ostrołęki   lub  Łomży  oddalonych  od  Łysych  o  około  40  km,   najczęściej  więc  dzieci  te  pozostają  w  domach  bez  rehabilitacji.  ALMED  częściowo  sponsoruje  zabiegi  rehabilitacyjne  dzieci,  ale  z  powodu  braku  środków  finansowych  zakres  ten  jest  ograniczony.  Nie  możemy  również  rozwinąć  działalności  w  zakresie  zakupu leków  i  środków  higieny  nie  wspominając  o  refundacji  kosztów  konsultacji  specjalistycznych.

Dlatego  też,  bardzo  prosimy  Państwa  o  rozpatrzenie  możliwości  wsparcia  finansowego  powyższego  przedsięwzięcia.  Nie  chodzi  tu  o  duże  sumy  nawet  kilkaset  złotych  miesięcznie  umożliwi  nam  pomaganie  dzieciom  które  i  tak  są  pokrzywdzone  przez  los,   matkom  które  całkowicie  poświęciły  się  niepełnosprawnym  dzieciom  i  rodzinom  które  większość  posiadanych  środków  finansowy  przeznaczają  na  leczenie  dzieci  a  których  najczęściej  nie  starcza.

Ewentualne  środki  finansowe  proszę  o  wpłacanie  na  konto:

Fundacja  SEDEKA

Ul.  Grzybowska  4  lok. 211,  00-131  warszawa

Nr  konta  35 1030 1508 0000 0008 1669 1036

Z  dopiskiem  10088 Grupa  OPP  Mały  Kurpik

Z góry  dziękuję  za  poświęcony  czas.

Członek OPP Mały Kurpik                                                    Kierownik OPP Mały Kurpik

Andrzej   Balcerzak                                                               Sylwia  Ruszczyk

 

Centrum Medyczne w Łysych - Gabinet rehabilitacyjny Centrum Medyczne w Łysych - Gabinet rehabilitacyjny
Centrum Medyczne w Łysych - Gabinet rehabilitacyjny Centrum Medyczne w Łysych - Gabinet rehabilitacyjny

Nasi  dobroczyńcy:
MAREX  Stanisław  Gołębiewski
MULTI PHARMA  S.A.